SOOZ

Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid (SOOZ) is een innovatieve organisatie voor samenlevingsopbouw en vooral actief in het stadsdeel Amsterdam Zuid. SOOZ ontwikkelt en realiseert projecten ter verbetering van de leef- en woonomgeving. Initiatieven van SOOZ zijn onder andere Huis van de Wijk Olympus, Het Hoofdkwartier, Natuur en Milieuteam Zuid en het Vondelpark Informatie Punt.

De kern van SOOZ is het team van medewerkers onder aanvoering van de algemeen directeur. Zij zijn initiërend en ondersteunend in innovatieve welzijns- en participatieactiviteiten, waarbij het doel is de bewoners van het stadsdeel het eigenaarschap te geven. SOOZ verbindt enkele honderden vrijwilligers aan de doelen van de nieuwe participatiemaatschappij. Toezichthoudend orgaan is het vierhoofdige bestuur.

www.soozamsterdam.nl