SOOZ

Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid (SOOZ) is een organisatie voor samenlevingsopbouw en is o.a. actief op het snijvlak van Zorg en Welzijn in Amsterdam waarbij de mogelijkheden van bewoners om bij te dragen en langer zelfredzaam te participeren in het maatschappelijk leven in het algemeen en in de eigen leef- en woonomgeving in het bijzonder.

Daarnaast ontwikkelt en realiseert SOOZ Natuur & Milieu medebeheer- en zelfbeheerprojecten in de versteende stad.. De medewerkers werken met andere organisaties in wijkteams en zoeken waar mogelijk de samenwerking met lokale ondernemers.

Initiatieven van SOOZ zijn onder andere Huis van de Wijk Olympus, Buurtkamer Hoofdkwartier, Buurtkamer Baarshaven, Buurtkamer Welkom, Natuur en Milieuteam Zuid, Attentie, Mee(r)doen in Zuid.

www.soozamsterdam.nl